Article Site
Terug naar alle artikelen

Een zuinige partner en een big spender – Een goede combinatie?

Volgens het Nibud gaan vrouwen bewuster met geld om dan mannen. Hoe groot is de financiële kloof tussen de meeste partners?

Geld kan een heet hangijzer zijn in een relatie. Het niet altijd eens zijn over uitgaven is niet zo’n probleem. Dat overkomt 40 procent van de stellen volgens het Nibud. Het wordt pas een probleem als de partners elkaars uitersten zijn. De ene partner houdt het liefst alle euro’s in de zak, en de partner wil genieten van het geld. Er zijn meer opvallende uitkomsten uit het onderzoek ‘Geld en Relatie 2018’ van het Nibud.

Partners zijn tevreden over de omgang met geld

Bij 31 procent van de onderzochte partners zitten er verschillen in zienswijze over hoe met geld om te gaan. Maar toch is de meerderheid in financieel opzicht tevreden over de partner. Van de mannen is 73 procent tevreden en bij vrouwen gaat het om 67 procent. Ongeveer 9 procent van de vrouwen gaf aan echt ontevreden te zijn over de manier waarop de partner met geld omgaat. Het gaat vooral om de prioriteiten die gesteld worden en over het gedrag met betrekking tot geld.

Wie doet de administratie?

Bij bijna 70 procent is de administratie het werk van één van beide. Bij stellen vanaf 50 jaar is het meestal de man die belast is met de administratieve werkzaamheden binnen het huishouden. Wat opvalt is dat vaak het e-mailadres van de man wordt gebruikt voor het ontvangen van facturen, berichten over verzekeringen en berichten van de internetprovider. Hiervoor wordt zelfs twee keer zo vaak het e-mailadres van de man gebruikt. Het Nibud adviseert om één e-mailadres van beide partners hiervoor te gebruiken.

Verschil in inzicht kan een struikelblok vormen

Partners kunnen bijna niet op alle fronten het eens zijn met alle uitgaven. Het kan wel, maar dan zou één van beide erg volgzaam moeten zijn. Een groot verschil in denken over geld is overbrugbaar in een relatie, maar dan moeten er wel goede afspraken gemaakt worden. In relaties zie je ook vaak dat het mis gaat zodra er financiële problemen ontstaan.

Tips voor partners met verschillende opvattingen over geld:

  • Beide partners moeten de geldzaken kunnen beheren. Eén van beide moet het niet onder de hoed houden;
  • Zorg dat de administratie goed bijgewerkt is. Geen tijd voor? Leg te verwerken administratie dan in ieder geval op een vaste plek;
  • Houd altijd inzicht in inkomsten en uitgaven;
  • Overleg grote uitgaven altijd onderling. Maak hier samen ook de keuzes in;
  • Maak goede afspraken en houd elkaar er ook aan.
Nieuwsbrief mei 2016

pdficon_small <Lees verder>

Rentemiddeling: profiteren van de lage rente.

pdficon_small <Lees verder>

De ondernemer en “zijn” hypotheek

pdficon_small <Lees verder>

Consumentennieuwsbrief Oversluiten hypotheek

pdficon_small <Lees verder>

Van de Mierden
Mr. van Coothstraat 39
5141 EP, Waalwijk

Tel: 0416 334 128
Email: info@vandemierden.nl
KvK: 52723178
WFT: 12040158

Vergunning verleend door de AFM